Jaki rodzaj zaczepów charakteryzuje się dużą wytrzymałością na naciski pionowe?

ciągnik z przyczepą z obornikiemCiągnik rolniczy, który jest zagregowany z odpowiednim sprzętem, musi zagwarantować właściwy uciąg, który pozwoli zarówno na przemieszczanie się z podłączonym urządzeniem, jak i wykonywanie wynikającego z jego charakterystyki zadania. Największe obciążenia są jednak przenoszone przez wykorzystywany do połączenia maszyn zaczep rolniczy lub transportowy. Działają na niego nie tylko duże siły poziome, które są pochodną masy urządzenia oraz oporu związanego z realizowaną funkcją, ale również znaczne obciążenia pionowe, które wynikają z nacisku, jaki wywiera masa maszyny. Będzie ona szczególnie duża w przypadku przyczep jednoosiowych oraz typu tandem i tridem o większej ładowności, lecz także sprzętu obsługiwanego przez trzypunktowy układ zawieszenia – zawieszanego, półzawieszanego oraz przyczepianego.

 

Rodzaje zaczepów przeznaczone do radzenia sobie z dużymi naciskami pionowymi

W przypadku zaczepów wykorzystywanych do łączenia ciągnika z przyczepami oraz wybranym sprzętem ciągnionym popularnymi rozwiązaniami jest korzystanie z klasycznych zaczepów rolniczych takich jak Piton-fix oraz zaczepy kulowe K80. Zaczep Piton-fix wyróżnia się swoim mechanizmem blokującym, który przyspiesza i usprawnia sprzęganie. Ucho dyszla przyczepy jest w nim unieruchamiane w położeniu roboczym przez znajdującą się nad nim zapadką ze sworzniem blokującym. Nacisk pionowy jest tu przenoszony przez boczną część oczka naciskającą na podstawę walcowatego uchwytu. W zaczepie kulowym K80 pozycja dyszla jest utrzymywana za sprawą czaszy umieszczanej na jego końcu oraz znajdującej się nad nią zapadce ze sworzniem. Siły pionowe oddziałujące na połączenie koncentrują się w miejscu styku czaszy i kuli, co oznacza większą powierzchnię kontaktu i z zasady lepiej sprzyja przenoszeniu obciążeń. Jeżeli chodzi o klasyczne zaczepy transportowe, to w przypadku sprzętu, w których są one używane tj. typowych przyczep dwuosiowych z obrotnicą, duże naciski pionowe nie występują.

 

Zaczepy do zastosowań specjalnych

W sytuacji konieczności obsługiwania sprzętu, który będzie powodował powstawanie znacznych nacisków pionowych, istnieje również możliwość skorzystania z rozwiązań specjalnych. Jednym z nich jest sprzęg K110, przeznaczony do wykorzystywania z najcięższymi maszynami rolniczymi. W tym przypadku maksymalna masa nacisku pionowego może wynosić aż 15000 kg.

 

Lider w dziedzinie

zaczepów dla rolnictwa